dimarts, 20 de novembre del 2012

Dia dels Drets dels Infants

Avui, 20 de novembre, a l'escola celebrem el Dia dels Drets dels Infants.


Actualment a Catalunya hi ha un 24% de nens i nenes que viuen en el llindar de la pobresa. Per això, aquest any més que mai cal que tinguem ben clars els Drets de TOTS els NENS I NENES:

Principi 1: L'infant ha de gaudir de tots els drets enunciats en aquesta
Declaració. Aquests drets han de ser reconeguts a tots els infants sense
excepció de cap mena o discriminació per motius de raça, de color, de sexe, de
llengua, de religió, d’opinió política o d’altra índole, d’origen nacional o social,
posició econòmica, de naixement o de qualsevol altra condició, ja sigui de l'infant
mateix o de la seva família.

Principi 2: L'infant ha de gaudir d’una protecció especial i disposarà
d’oportunitats i serveis establerts per la llei, i d’altres mitjans, a fi que pugui
desenvolupar-se físicament, mentalment, espiritualment i social, d’una manera
sana i normal, en condicions de llibertat i dignitat.

Principi 3: L'infant té dret, des del seu naixement, a un nom i una nacionalitat.

Principi 4: L'infant ha de gaudir dels beneficis de la seguretat social. L'infant té dret a disposar d’alimentació, habitatge, recreació i serveis mèdics adequats.

Principi 5: L'infant que pateixi impediments físics, mentals o socials, ha de rebre
el tractament, l’educació i les atencions necessàries que requereixi la seva
particular situació.

Principi 6: L'infant, per al desenvolupament ple i harmoniós de la seva
personalitat, necessita amor i comprensió.

Principi 7: L'infant té dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria
almenys en la seva etapa elemental.

Principi 8: L'infant ha de figurar entre els primers de rebre, en tota
circumstància, protecció i socors.

Principi 9: L'infant ha de ser protegit contra totes les formes de negligència,
crueltat i explotació.

Principi 10: L'infant ha de ser protegit contra les pràctiques que puguin
fomentar la discriminació racial, religiosa o de qualsevol altra mena. Ha de ser
educat en esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i
fraternitat universal, i amb plena consciència que ha de consagrar les seves
aptituds i energies al servei dels seus semblants.


Per saber-ne més:

http://www.dretsinfant.cat/recursos-professionals-families/index.php/ca/

http://www.coneixelsteusdrets.cat/home_drets_3.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada